Bản vẽ CAD thiết bị phòng thí nghiệm thí nghiệm

Bản vẽ CAD thiết bị phòng thí nghiệm. Tải xuống miễn phí các bản vẽ và khối CAD kiến trúc ở định dạng dwg hoặc pdf để sử dụng với AutoCAD và phần mềm thiết kế 2D và 3D khác.

NU 540 Airflow Schematic CAD details
NU 540 Airflow Schematic

download: DWG view: PDF

NU 545 600 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 545 600 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 540 Electrical Schematic 1 CAD details
NU 540 Electrical Schematic 1

download: DWG view: PDF

NU 540 Electrical Schematic 2 CAD details
NU 540 Electrical Schematic 2

download: DWG view: PDF

NU 543 Airflow Schematic CAD details
NU 543 Airflow Schematic

download: DWG view: PDF

NU 543 Electrical Schematic 1 CAD details
NU 543 Electrical Schematic 1

download: DWG view: PDF

NU 540 500 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 540 500 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 540 400 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 540 400 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 540 300 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 540 300 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 540 600 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 540 600 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 543 Electrical Schematic 2 CAD details
NU 543 Electrical Schematic 2

download: DWG view: PDF

NU 543 300 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 543 300 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 543 400 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 543 400 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 543 500 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 543 500 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 543 600 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 543 600 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 545 Airflow Schematic CAD details
NU 545 Airflow Schematic

download: DWG view: PDF

NU 545 Electrical Schematic 1 CAD details
NU 545 Electrical Schematic 1

download: DWG view: PDF

NU 545 Electrical Schematic 2 CAD details
NU 545 Electrical Schematic 2

download: DWG view: PDF

NU 545 300 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 545 300 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 545 400 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 545 400 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 545 500 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 545 500 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU-427-400_BCD_15526_A CAD details
NU-427-400_BCD_15526_A

download: DWG view: PDF

NU-427-600_BCD_15527_A CAD details
NU-427-600_BCD_15527_A

download: DWG view: PDF

NU-430-400_BCD_15501_A CAD details
NU-430-400_BCD_15501_A

download: DWG view: PDF

NU-430-600_BCD_15502_A CAD details
NU-430-600_BCD_15502_A

download: DWG view: PDF

NU-435-400_BCD_15505_A CAD details
NU-435-400_BCD_15505_A

download: DWG view: PDF

NU-435-600_BCD_15506_A CAD details
NU-435-600_BCD_15506_A

download: DWG view: PDF

NU-5800 CO2 Incubator BCD 14784 A CAD details
NU-5800 CO2 Incubator BCD 14784 A

download: DWG view: PDF

CE 30WX24D CAD details
CE 30WX24D

download: DWG view: PDF

CE 36WX24D CAD details
CE 36WX24D

download: DWG view: PDF

CE 48WX24D CAD details
CE 48WX24D

download: DWG view: PDF

CE 72WX24D CAD details
CE 72WX24D

download: DWG view: PDF

HDPE 48 AD-VPL CAD details
HDPE 48 AD-VPL

download: DWG view: PDF

HDPE 60 AD-VPL CAD details
HDPE 60 AD-VPL

download: DWG view: PDF

HDPE 72 AD-VPL CAD details
HDPE 72 AD-VPL

download: DWG view: PDF

HDPE 96 AD-VPL CAD details
HDPE 96 AD-VPL

download: DWG view: PDF

LE 36WX30D CAD details
LE 36WX30D

download: DWG view: PDF

LE 48WX30D CAD details
LE 48WX30D

download: DWG view: PDF

LE 60WX30D CAD details
LE 60WX30D

download: DWG view: PDF

LE 72WX30D CAD details
LE 72WX30D

download: DWG view: PDF

LE 96WX30D CAD details
LE 96WX30D

download: DWG view: PDF

LE-DE 48W CAD details
LE-DE 48W

download: DWG view: PDF

LE-DE 60W CAD details
LE-DE 60W

download: DWG view: PDF

LE-DE 72W CAD details
LE-DE 72W

download: DWG view: PDF

LE-DE 96W CAD details
LE-DE 96W

download: DWG view: PDF

LE FM 120W HS CAD details
LE FM 120W HS

download: DWG view: PDF

LE FM 120W VS CAD details
LE FM 120W VS

download: DWG view: PDF

LE FM 48W CAD details
LE FM 48W

download: DWG view: PDF

LE FM 60W CAD details
LE FM 60W

download: DWG view: PDF

LE FM 72W CAD details
LE FM 72W

download: DWG view: PDF

LE FM 96W HS CAD details
LE FM 96W HS

download: DWG view: PDF

LE FM 96W VS CAD details
LE FM 96W VS

download: DWG view: PDF

48 PERCHLORIC FUME HOOD CAD details
48 PERCHLORIC FUME HOOD

download: DWG view: PDF

48 RADIOISOTOPE FUME HOOD CAD details
48 RADIOISOTOPE FUME HOOD

download: DWG view: PDF

60 PERCHLORIC FUME HOOD CAD details
60 PERCHLORIC FUME HOOD

download: DWG view: PDF

72 PERCHLORIC FUME HOOD CAD details
72 PERCHLORIC FUME HOOD

download: DWG view: PDF

60 RADIOISOTOPE FUME HOOD CAD details
60 RADIOISOTOPE FUME HOOD

download: DWG view: PDF

72 RADIOISOTOPE FUME HOOD CAD details
72 RADIOISOTOPE FUME HOOD

download: DWG view: PDF

SE-CAV-48W - Uniflow 48 in. SE Aire Stream Fume Hood CAD details
SE-CAV-48W – Uniflow 48 in. SE Aire Stream Fume Hood

download: DWG view: PDF

SE-CAV-60W - Uniflow 60 in. SE Aire Stream Fume Hood CAD details
SE-CAV-60W – Uniflow 60 in. SE Aire Stream Fume Hood

download: DWG view: PDF

SE-CAV-72W - Uniflow 72 in. SE Aire Stream Fume Hood CAD details
SE-CAV-72W – Uniflow 72 in. SE Aire Stream Fume Hood

download: DWG view: PDF

SE-CAV-96W - Uniflow 96 in. SE Aire Stream Fume Hood CAD details
SE-CAV-96W – Uniflow 96 in. SE Aire Stream Fume Hood

download: DWG view: PDF

SE CAV 48W CAD details
SE CAV 48W

download: DWG view: PDF

SE CAV 60W CAD details
SE CAV 60W

download: DWG view: PDF

SE CAV 72W CAD details
SE CAV 72W

download: DWG view: PDF

SE CAV 96W CAD details
SE CAV 96W

download: DWG view: PDF

SE-DE 48W CAD details
SE-DE 48W

download: DWG view: PDF

SE-DE 60W CAD details
SE-DE 60W

download: DWG view: PDF

SE-DE 72W CAD details
SE-DE 72W

download: DWG view: PDF

SE-DE 96W CAD details
SE-DE 96W

download: DWG view: PDF

SE FM 120W HS CAD details
SE FM 120W HS

download: DWG view: PDF

SE FM 120W VS CAD details
SE FM 120W VS

download: DWG view: PDF

SE FM 144W HS CAD details
SE FM 144W HS

download: DWG view: PDF

SE FM 144W VS CAD details
SE FM 144W VS

download: DWG view: PDF

SE FM 48W CAD details
SE FM 48W

download: DWG view: PDF

SE FM 60W CAD details
SE FM 60W

download: DWG view: PDF

SE FM 72W CAD details
SE FM 72W

download: DWG view: PDF

SE FM 96W HS CAD details
SE FM 96W HS

download: DWG view: PDF

SE FM 96W VS CAD details
SE FM 96W VS

download: DWG view: PDF

TM 48W CAD details
TM 48W

download: DWG view: PDF

TM 60W CAD details
TM 60W

download: DWG view: PDF

TM 72W CAD details
TM 72W

download: DWG view: PDF

NU-156-424-DRAFTER CAD details
NU-156-424-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-156-524-DRAFTER CAD details
NU-156-524-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-156-624-DRAFTER CAD details
NU-156-624-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-156-824-DRAFTER CAD details
NU-156-824-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-162-424-DRAFTER CAD details
NU-162-424-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-162-524-DRAFTER CAD details
NU-162-524-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-162-624-DRAFTER CAD details
NU-162-624-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-162-824-DRAFTER CAD details
NU-162-824-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-164-424-DRAFTER CAD details
NU-164-424-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-164-524-DRAFTER CAD details
NU-164-524-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-164-624-DRAFTER CAD details
NU-164-624-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-164-824-DRAFTER CAD details
NU-164-824-DRAFTER

download: DWG view: PDF

HM1680 CAD details
HM1680

download: DWG view: PDF

PM1210 CAD details
PM1210

download: DWG view: PDF

PM1214 CAD details
PM1214

download: DWG view: PDF

PM1217 CAD details
PM1217

download: DWG view: PDF

0936 056 005