Bộ câu hỏi phỏng vấn vị trí Quản Lý Chất Lượng

Những câu hỏi phỏng vấn vị trí Quản Lý Chất Lượng

Sau khi đăng tải các câu hỏi cho vị trí Quản Lý Sản Xuất, được sự yêu thích tích cực của mọi người nên CEFTworks xin phép tiếp tục chia sẻ khoảng 30 câu hỏi hay gặp cho vị trí Quản Lý Chất Lượng nhé.
“Quyết tâm chuẩn bị, đẩy lùi sự cô đơn của thời Cô Vi”
————————–————————–———–

I- Nhóm câu hỏi chuyên môn tổng quát

1. So sánh giữa hiệu chuẩn & hiệu chỉnh
2. Nhiễm bẩn & nhiễm chéo khác nhau như thế nào?
3. Điều gì là quan trọng nhất, quyết định sự thành bại khi áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tại công ty?
4. Theo bạn, rủi ro và mối nguy khác hay giống nhau? Cho ví dụ nhé.
5. Độ lệch chuẩn là gì?
6. Khi bạn lấy mẫu đo pH và kết quả đo nằm ngoài chuẩn cho phép, bạn sẽ xử lý như thế nào?
7. Độ nhớt bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?
8. Bạn biết những loại tiêu chuẩn ISO nào? Nêu sự khác biệt giữa những tiêu chuẩn đó
9. Bạn biết gì về tiêu chuẩn phòng sạch?
10. Phân lọai sinh vật
11. Tiêu chuẩn cơ sở là gì?
12. Tiêu chuẩn Halal & Korsher áp dụng trong trường hợp nào?
13. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 khác gì so với phiên bản 2008?
14. Risk Based Thinking là gì?

II- Nhóm câu hỏi chuyên môn sâu

1- PRP và O-PRP khác nhau như thế nào? (ISO 22K:2018)
2- Cho 01 quy trình cụ thể và phân tích các CP & chỉ ra các CCP, nêu lý do chọn các CCP đó.
3- Lập bảng phân tích mối nguy cho 01 công đoạn (nào đó) mà bạn tự tin nhất trong công việc cũ của bạn
4- Nêu các phương pháp phân tích định tính/ định lượng bạn có thể thực hiện được 01 cách độc lập
5- Trình bày phương pháp lấy mẫu theo giới hạn chất lượng chấp nhận AQL?
6- Bạn biết gì về máy dò kim loại, làm sao để dò được tạp chất Phi Sắt (Non-ferrous)?
7- Thao tác cấy đĩa petri (thực hành thực)
8- Tủ ấm thường được duy trì ở nhiệt độ bao nhiêu và tại sao?
9- Để đo độ nhớt dung dịch thì cần đưa mẫu về nhiệt độ trong khoảng nào và tại sao?
10- Test màu (so sánh màu, test thực tế) -cho ngành dệt nhuộm, sơn
Test mùi (so sánh mùi, tets thực tế)- cho ngành cảm quan, thực phẩm.
11- Bạn biết sử dụng Pivot Table không?
12- Tĩnh điện là gì và làm sao để chống tĩnh điện
13- Các câu hỏi thực tế khi vận hành máy HPLC
14- Cho 01 bảng số liệu – Hãy phân tích các vấn đề chất lượng đang gặp phải thông qua bảng số liệu trên.
15- Các câu hỏi về kỹ năng Đánh Giá nội bộ

————————–————————–———–
III-Nhóm câu hỏi tổng quát

Tương tự như vị trí Quản Lý Sản Xuất đã đăng, mọi người có thể tham khảo lại link này: https://ceftworks.com/bo-cau-hoi-phong-van-vi-tri-quan-ly-san-xuat

1. Bạn hãy giới thiệu về bản thân?
2. Bạn biết gì về công ty chúng tôi?
3. Tại sao bạn nghỉ làm công ty cũ? Tại sao bạn chọn công ty này để ứng tuyển?
4. Nếu hỏi những người bạn trong công ty cũ của bạn đánh giá về bạn, theo bạn thì họ sẽ nói về bạn như thế nào? Tại sao?
5. Bạn có những điểm mạnh nào? Những điểm yếu nào? Tại sao?
6. Theo bạn thì những kỹ năng nào cần có để một người quản lý thành công? Tại sao?
7. Định hướng tương lai của bạn như thế nào trong 3 năm tới là gì? Và tại sao?
8. Các môn học chuyên ngành bạn học là gì? Môn nào yêu thích nhất? tại sao? Trình bày một số kiến thức về môn học bạn yêu thích?

Nguồn: https://ceftworks.com

0936 056 005