Tủ chuyển mẫu passbox

Tủ chuyển mẫu, tủ trung chuyển mẫu, tủ passbox, hộp chuyển mẫu passbox được dùng trong phòng sạch, ngăn cản sự lây nhiễm đặc biệt mà môi trường vi sinh. Ứng dụng trong lĩnh vực bệnh viện, thực phẩm, bệnh phẩm.

Mẫu được chuyển từ phòng này sang phòng khác nhờ PASS BOX mà không cần nhiều nhân sự, rút ngắn thời gian vận chuyển.

Được ứng dụng rộng rãi trong các phòng nghiên cứu vi sinh, công nghiệp y tế, dược phẩm khử trùng,…

0936 056 005