Thi công nội thất phòng Lab nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học

Phòng lab nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D): Tối ưu quy trình công nghệ vi sinh phục vụ sản xuất sản phẩm có thể thương mại hóa.

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ sinh học cho Chăn nuôi (gia súc, gia cầm); Thủy sản; Xử lý Môi trường, Nước; Thủy phân tăng giá trị các hợp chất hữu cơ ứng dụng trong thực phẩm và nông nghiệp, trên nền tảng Công nghệ Xanh và Sạch.

Bên dưới là hình ảnh nội thất phòng lab nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ sinh học sau khi lắp đặt hoàn thiện

Thi công nội thất phòng lab nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ sinh học
Thi công nội thất phòng Lab nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học.
Thi công nội thất phòng lab nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ sinh học
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ 2 tầng để dụng cụ phòng Lab công nghệ sinh học.
Thi công nội thất phòng lab nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ sinh học
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ 2 tầng để dụng phòng lab công nghệ sinh học

Thi công nội thất phòng lab nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ sinh học

Thi công nội thất phòng lab nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ sinh học
Bàn thí nghiệm áp tường phòng Lab công nghệ sinh học.

Thi công nội thất phòng lab nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ sinh học

Thi công nội thất phòng lab nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ sinh học
Bàn thí nghiệm áp góc phòng Lab công nghệ sinh học.
Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm
Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm phòng labo công nghệ sinh học.

Bàn thí nghiệm đơn có chậu rửa

Bàn thí nghiệm đơn có bồn rửa

Bàn thí nghiệm đơn có bồn rửa
Bàn thí nghiệm đơn có bồn rửa

Xem thêm: Thiết kế nội thất phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học tại đây!

Hãy liên hệ ngay với Lý Sơn Sa Kỳ Lab để được tư vấn thiết kế phòng thí nghiệm theo yêu cầu của bạn nhé!

[thong-tin-lh]

0936 056 005