Thiết kế nội thất phòng lab nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học

Phòng lab nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ sinh học cho Chăn nuôi (gia súc, gia cầm); Thủy sản; Xử lý Môi trường, Nước; Thủy phân tăng giá trị các hợp chất hữu cơ ứng dụng trong thực phẩm và nông nghiệp, trên nền tảng Công nghệ Xanh và Sạch.

Xem thi công nội thất phòng Lab nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học

Mặt bằng phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học
Bản vẽ mặt bằng 2D phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học
Phối cảnh 3d thiết kế nội thất phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học
Phối cảnh 3D thiết kế nội thất phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học

Thiết kế nội thất phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học

Thiết kế bàn thí nghiệm nội thất phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học
Thiết kế bàn thí nghiệm nội thất phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học

Thiết kế nội thất phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học

Thiết kế nội thất phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học
Bàn thí nghiệm phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học

Thiết kế nội thất phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học

Thiết kế nội thất phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học

Tủ đựng hóa chất nội thất phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học
Tủ đựng hóa chất nội thất phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học

Thiết kế nội thất phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học

Thiết kế bàn thí nghiệm trung tâm nội thất phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học

Tủ mát phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học
Tủ hút khí độc, tủ mát phòng lab nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học

– Dịch vụ tư vấn thiết kế nội thất phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, miễn phí.

Tham khảo thêm: Thiết kế phòng thí nghiệm khác tại đây!

[thong-tin-lh]

0936 056 005