Thiết kế phòng cảm quan trường học

Thiết kế phòng cảm quan trường học có hai option trang bị đầy đủ đèn, bồn rửa, bàn giáo viên, bàn chuẩn bị, tủ lưu mẫu.

Mặt bằng phòng thí nghiệm cảm quan trường học

 

Option thứ nhất trang bị đầy đủ đèn, bồn rửa, bàn giáo viên, bàn chuẩn bị, tủ lưu mẫu

Phòng thí nghiệm cảm quan trường học
Phòng thí nghiệm cảm quan trường học

Phòng thí nghiệm cảm quan trường học

Phòng thí nghiệm cảm quan trường học

Phòng thí nghiệm cảm quan trường học

Bàn giáo viên phòng thí nghiệm cảm quan trường học

Option thứ hai tiết kiệm, đơn giản

Phòng thí nghiệm cảm quan trường học

Phòng thí nghiệm cảm quan trường học

Phòng thí nghiệm cảm quan trường học

Bàn giáo viên phòng thí nghiệm cảm quan trường học

 

Xem sản phẩm bàn thí nghiệm cảm quan tại đây!

[thong-tin-lh]

0936 056 005