Thiết kế phòng thí nghiệm hóa học, vật lý, sinh học trường học

Thiết kế phòng thí nghiệm hóa học, vật lý, sinh học trường học

Bàn thí nghiệm giáo viên

Bàn thí nghiệm học sinh

Bàn thí nghiệm chuẩn bị trung tâm

Bàn thí nghiệm áp tường có bồn rửa

Tủ hút hóa chất phòng thí nghiệm

Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

bàn thí nghiệm giáo viên
Bàn thí nghiệm giáo viên có bồn rửa
bàn thí nghiệm trung tâm tủ đựng hóa chất tủ hút khí độc phòng thí nghiệm hóa lý sinh trường học
Bàn thí nghiệm trung tâm, tủ đựng hóa chất, tủ hút khí độc phòng thí nghiệm hóa lý sinh trường học
bàn chuẩn bị thí nghiệm trung tâm
Bàn chuẩn bị thí nghiệm trung tâm
bàn thí nghiệm sát tường có bồn rửa
Bàn thí nghiệm sát tường có bồn rửa
bàn thí nghiệm học sinh
Bàn thí nghiệm học sinh
bàn thí nghiệm áp tường có bồn rửa vòi rửa
Bàn thí nghiệm áp tường có bồn rửa vòi rửa

Xem thêm: Thiết kế phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại Học Hồng Bàng

0936 056 005