Thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

Trong ngành chăn nuôi, việc phân tích và đánh giá chất lượng nguyên liệu, thức ăn hỗn hợp, các sản phẩm chăn nuôi… là điều cần thiết, nhằm tạo ra những công thức phối hợp khẩu phần tối ưu và kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm. Các chỉ tiêu phân tích được tiến hành dựa trên các phương pháp tiêu chuẩn cho kết quả chính xác, độ tin cậy cao.

Chúng ta cùng xem thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

Mặt bằng 2D thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm
Mặt bằng 2D bố trí nội thất phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm
Phối cảnh 3D thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm
Phối cảnh 3D thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

 

Thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm
Phương án I: Thiết kế bàn thí nghiệm trung tâm có kệ hóa chất 2 tầng, phía trên lắp chụp hút inox
Thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm
Phương án II: Thiết kế bàn thí nghiệm trung tâm có kệ để hóa chất, phía trên lắp đặt chụp hút gắn trần

Thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

Thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

Tủ đựng hóa chất thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm
Tủ đựng hóa chất thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm
Tủ hút khí độc thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm
Tủ hút khí độc thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

Tủ hồ sơ thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

Tủ để giày thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

Tủ hồ sơ thiết kế phòng thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

[thong-tin-lh]

0936 056 005