Thiết kế thi công nội thất phòng thí nghiệm nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope

Ảnh 3D thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope

Phòng thí nghiệm nhà máy thức ăn chăn nuôi

Thiết kế thi công nội thất phòng thí nghiệm nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope

Bàn thí nghiệm áp tường phòng lab nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope

3D thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope

Bàn thí nghiệm phòng lab nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope

 

Hình ảnh thực tế thi công nội thất phòng thí nghiệm nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope

Bàn thí nghiệm trung tâm phòng thí nghiệm nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope
Bàn thí nghiệm trung tâm lắp đặt tại phòng thí nghiệm nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope
Bàn thí nghiệm trung tâm có bồn rửa kệ hóa chất phòng thí nghiệm nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope
Bàn thí nghiệm trung tâm có bồn rửa kệ hóa chất phòng thí nghiệm nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope
Bàn thí nghiệm áp tường phòng thí nghiệm nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope
Bàn thí nghiệm áp tường lắp đặt tại phòng thí nghiệm nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope

Bàn thí nghiệm áp tường phòng thí nghiệm nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope

Bàn thí nghiệm áp tường phòng thí nghiệm nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope

Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope
Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm lắp đặt tại nhà máy thức ăn chăn nuôi New Hope

Xem thêm: Thiết kế nội thất phòng lab nhà máy thức ăn chăn nuôi tại đây!

 

[thong-tin-lh]

0936 056 005