Thiết kế trung tâm LAB HIẾM MUỘN IVF

Thiết kế trung tâm lab hiếm muộn ivf có những phòng chức năng sau:

Phòng lab IVF

Phòng thủ thuật 1

Phòng thủ thuật 2

Phòng điệm

Phòng xét nghiệm nam khoa

Phòng lưu trữ

Kho sạch lab

Phòng tiêm thuốc

Kho dơ

Xem thêm: Thiết kế phòng lab IVF bệnh viện Từ Dũ

Mặt bằng 2D thiết kế trung tâm lab hiếm muộn ivf

Thiết kế trung tâm lab hiếm muộn ivf
Thiết kế trung tâm Lab hiếm muộn IVF

Phòng tư vấn tiếp nhận

Phòng xét nghiệm nam khoa

Phòng Lab IVF

Phòng lab IVF

Phòng thủ thuật

Phòng thủ thuật

Phòng điệm

Kho dơ

Phòng lưu trữ

Phong kho lab sạch

[thong-tin-lh]

0936 056 005