Tư vấn

– Nhằm mang lại những kiến thức về nội thất và những thiết bị sử dụng phục vụ cho công tác nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Từ thiết kế dựa theo nhu cầu danh sách thiết bị, ngân sách đầu tư cho phòng lab cho đến quy trình hoạt động luồng di chuyển, những yêu cầu chi tiết của những thiết bị máy móc chuyên biệt và những trang bị an toàn trong phòng thí nghiệm.

– Nhằm đưa ra môi trường hoạt động hiệu quả năng suất và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân viên phòng lab. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế thi công nội thất phòng thí nghiệm và làm việc với đa dạng các ngành nghề lĩnh vực và khách hàng đến từ nhiều nước trên thế giới. Lý Sơn Sa Kỳ lab tự tin là nột trong những nhà cung cấp nội thất phòng lab hàng đầu Việt Nam

0936 056 005