Bàn chuẩn bị mẫu phòng chuẩn bị thí nghiệm

Bàn chuẩn bị mẫu hay sử dụng cho mục đích chuẩn bị mẫu để chạy sắc ký, cắt mẫu vải để nhuộm màu, chuẩn bị môi trường cho cấy vi sinh…

Hình ảnh bàn chuẩn bị mẫu thực tế

bàn chuẩn bị mẫu phòng thí nghiệm
Bàn chuẩn bị mẫu phòng thí nghiệm
bàn chuẩn bị mẫu phòng thí nghiệm
Bàn cắt vải phòng thí nghiệm
bàn chuẩn bị mẫu phòng thí nghiệm
Bàn cắt sợi phòng thí nghiệm

0936 056 005