Thi công lắp đặt hệ thống tủ hoá chất có hệ thống hút khí độc cho ĐH Sư Phạm kỹ thuật

Thi công lắp đặt hệ thống tủ hoá chất có hệ thống hút khí độc cho ĐH Sư Phạm kỹ thuật
Xem thêm: Tủ đựng hoá chất phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt hệ thống tủ hoá chất có hệ thống hút khí độc cho ĐH Sư Phạm kỹ thuật

Hệ thống thông gió cho tủ đựng hóa chất sử dụng quạt chịu hóa chất công suất 123w

Thi công lắp đặt hệ thống tủ hoá chất có hệ thống hút khí độc cho ĐH Sư Phạm kỹ thuật

Có công tắc điều khiển quạt, và đèn báo quạt hoạt động tại vị trí mỗi tủ, dề dàng cho quá trình sử dụng

Thi công lắp đặt hệ thống tủ hoá chất có hệ thống hút khí độc cho ĐH Sư Phạm kỹ thuật

Đầu tủ được trang bị bộ lọc carbon filter, hấp thụ và trung hòa các hơi độc, nặng mùi trước khi thải ra ngoài

Thi công lắp đặt hệ thống tủ hoá chất có hệ thống hút khí độc cho ĐH Sư Phạm kỹ thuật

Quá trình thi công lắp đặt. Đội ngũ Lý Sơn Sa Kỳ sử dụng kĩ thuật thi công thẩm mỹ, hạn chế quá trình cải tạo, ảnh hưởng mỹ quan tổng thể

Xem thêm: Các loại tủ thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt hệ thống tủ hoá chất có hệ thống hút khí độc cho ĐH Sư Phạm kỹ thuật

Các tủ còn trang bị khóa cho mỗi cửa tủ, tránh trường hợp sử dụng các hóa chất lộn xộn, gây nguy hiểm quá trình thực hành thí nghiệm

Xem thêm: Tủ đựng hóa chất cửa lùa

[thong-tin-lh]

0936 056 005