Thi công nội thất phòng thí nghiệm công ty Sinoma Nhơn Trạch

Bàn giao nội thất phòng thí nghiệm công ty Sinoma Nhơn Trạch

Bàn thí nghiệm trung tâm phòng thí nghiệm công ty Sinoma Nhơn Trạch

Xem thêm: Thiết kế phòng lab công ty Sinoma Nhơn Trạch

Bàn thí nghiệm trung tâm phòng thí nghiệm công ty Sinoma Nhơn Trạch

Bàn thí nghiệm trung tâm phòng thí nghiệm công ty Sinoma Nhơn Trạch

Bàn chuẩn bị mẫu phòng thí nghiệm công ty Sinoma Nhơn Trạch

 

Bàn thí nghiệm áp tường phòng thí nghiệm công ty Sinoma Nhơn Trạch

Bàn thí nghiệm áp tường phòng thí nghiệm công ty Sinoma Nhơn Trạch

Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm công ty Sinoma Nhơn Trạch
Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm công ty Sinoma Nhơn Trạch

Xem thêm: Thi công nội thất phòng thí nghiệm Công Ty TNHH Posco V.S.T

[thong-tin-lh]

0936 056 005