Thiết kế nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y – thủy sản UV Việt Nam

Với mục đích nâng cao chất luợng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, công ty UV-Việt Nam chuyên kinh doanh sản xuất thuốc thú y – thủy sản, đã đưa nhà máy đạt chuẩn GMP vào họat động tại khu công nghiệp An Hạ, Tp.HCM. Nhằm đáp ứng với quy mô phát triển của công ty, công ty UV-Việt Nam đã đâu tư xây dựng phòng thí nghiệm hiện đại cho nhà máy tại địa chỉ: 18 Lô G, đường D1, Khu Công Nghiệp An Hạ, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Tp. HCM

>> Xem Nội thất phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn WHO GMP/GLP/GSP Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y UV Việt Nam

Bên dưới đây là một số hình ảnh thiết kế nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y – thủy sản UV Việt Nam để Khách hàng tham khảo.

Bản vẽ thiết kế nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Bản vẽ 3D thiết kế nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Thiết kế nội thất phòng thí nghiệm nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Thiết kế nội thất phòng thí nghiệm nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Thiết kế nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Thiết kế nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Phòng ủ độc thiết kế nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Tủ cấy vi sinh thiết kế nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Bàn thí nghiệm áp tường nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Tủ hút khí độc thiết kế nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Phòng ủ nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Chụp hút mùi inox công nghiệp phòng thí nghiệm

Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

Tủ chuyển mẫu pass box phòng sạch

Bàn cân nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

bàn thí nghiệm nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Bàn kiểm mẫu thiết kế nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Tủ đựng hóa chất, bàn cân mẫu phòng chuẩn bị môi trường

Tủ cấy vi sinh phòng lab

Tủ đựng dụng cụ, tủ đựng hóa chất nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Phòng hấp bàn cân nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Kệ lưu mẫu, tủ đựng dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm

Tủ chuyển mẫu passbox phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Bàn thí nghiệm trung tâm phòng R&D hóa sinh thiết kế nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Tủ cấy vi sinh thiết kế nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

Chụp hút mùi inox công nghiệp phòng thí nghiệm

Tủ hút hóa chất phòng lab

Bàn thí nghiệm trung tâm có giá kệ chậu rửa, phòng R&D hóa lý nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản UV Việt Nam

Bàn thao tác phòng xử lý mẫu

Bàn thí nghiệm áp tường phòng lab

Phòng lưu mẫu hóa lý

Chụp hút mùi inox công nghiệp phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm có bồn rửa phòng lab

Tủ mát bảo quản mẫu phòng chuẩn bị môi trường

Tủ mát bảo quản mẫu phòng thí nghiệm

[thong-tin-lh]

0936 056 005