Thiết kế nội thất phòng thí nghiệm Công ty XINDADONG TEXTILES (VIETNAM)

Xindadong Textile được thành lập năm 1985, là một doanh nghiệp đa quốc gia về thu mua, sản xuất và bán hàng toàn cầu. Sở hữu 4 nhà máy ở Trung Quốc và Việt Nam. Thành lập các văn phòng chi nhánh tại Mỹ, Ý, Hồng Kông, Bangladesh, v.v. Công ty có hơn 3000 nhân viên, giá trị sản lượng hàng năm hiện tại bao gồm cả sợi và denim là hơn 200 triệu đô la Mỹ. Nhà máy denim ở Trung Quốc hàng năm sản xuất ra 30 triệu thước vải denim. Nhà máy denim Việt Nam sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2020

CÔNG TY TNHH XINDADONG TEXTILES (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Số 1, Đại lộ Hữu nghị, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Là công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc, chuyên sản xuất sợi dệt chất lượng cao và vải bò cao cấp.

Ngành nghề kinh doanh
Sản xuất sợi
Chi tiết: Sản xuất và gia công sản xuất sợi
Sản xuất vải dệt thoi
Chi tiết: Sản xuất và gia công sản xuất vải dệt thoi
Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: Sản xuất và gia công sản xuất hoàn thiện sản phẩm dệt

Xem hình ảnh thiết kế nội thất phòng thí nghiệm Công ty XINDADONG TEXTILES (VIETNAM)

Bàn thí nghiệm áp tường công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles
Bàn thí nghiệm áp tường công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Tủ hút khí độc công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Phòng thí nghiệm công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm trung tâm công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm trung tâm công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm áp tường chữ l công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Phòng lab công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles
Bàn thí nghiệm áp tường công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm áp tường công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm áp tường công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm áp tường công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm áp tường công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm áp tường có kệ công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm áp tường có bồn rửa công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm áp tường công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm áp tường công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm áp tường giá treo dụng cụ công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles
Bàn thí nghiệm áp tường công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Tủ hút khí độc công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Tủ lưu mẫu công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Tủ hút khí độc công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Phòng lab công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm áp tường công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm áp tường công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm áp tường công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

Bàn thí nghiệm trung tâm công ty sản xuất sợi dệt chất lượng cao Xindadong Textiles

[thong-tin-lh]

0936 056 005