Để được chứng nhận BRC: 11 bước để tiến hành áp dụng tiêu chuẩn trong doanh nghiệp

– Trước hết,  BRC là một tiêu chuẩn toàn cầu được đưa ra bởi Hiệp hội bán lẻ Anh Quốc, là viết tắt của BRC Gobal Standard for Food Safety . Tiêu chuẩn này ra đời năm 1998 và được thiết lập cho các nhà sản xuất thực phẩm cung cấp hàng hóa mang nhãn hiệu của các nhà bán lẻ vào thị trường bán lẻ Anh Quốc. Giờ đây, cũng có rất nhiều nước trong khối Thịnh vượng chung như Úc, NewZealand chấp nhận tiêu chuẩn này.
– Hiện tại, ở Việt Nam, tiêu chuẩn này có vẻ không được nhận biết phổ biến. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp xuất khẩu và thị trường EU và đặc biệt là Anh thì tiêu chuẩn này là chiếc vé thông hành giúp họ thâm nhập vào  những thị trường trên.

Muốn thâm nhập vào thị trường Anh hay nhiều nước khác thì chứng chỉ BRC là bắt buộc cho các nhà bán lẻ thực phẩm Việt.

Và để được chứng nhận BRC thì các tổ chức, doanh nghiệp phải có  đầy đủ tài liệu, hồ sơ theo tiêu chuẩn BRC và được hoàn tất cuộc đánh giá của đơn vị cấp chứng nhận.

Sau đây là các bước chứng nhận tiêu chuẩn BRC mà KNACERT đưa ra:

Bước 1: Thành lập Ban  BRC trong doanh nghiệp.

Tổ chức hoặc đơn vị tư vấn tiêu chuẩn BRC hướng dẫn tổ chức thành lập ban dự án BRC (điều này tương tự như Ban ISO) . Thành lập Ban thực hiện dự án, các thành viên trong ban dự án do doanh nghiệp cần chứng nhận BRC đưa  ra.  Các  thành  viên  được  lựa chọn  thường  là  các  trưởng  phó  bộ  phận  và phòng  ban.

Bước 2:  Bắt đầu đào tạo tiêu chuẩn BRC

Tiến hành đạo tạo cho các thành viên trong Ban BRC gồm:

– Đào tạo  nhận  thức  tiêu  chuẩn.
– Đào tạo  yêu  cầu  tiêu  chuẩn  và hướng dẫn  triển  khai  yêu cầu tiêu chuẩn

Bước 3: Hướng dẫn biên soạn tài liệu

Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn cụ thể cho từng thành viên trong Ban BRC  đã được phân  công  từng  bộ  phận  cụ  thể được hướng  dẫn  soạn  tài  liệu  theo  yêu  cầu  của  tiêu chuẩn, đồng thời sắp xếp thời gian phù hợp với các thành viên trong Ban  BRC.

Bước 4: Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn

Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn các thành viên trong Ban BRC ghi chép hồ sơ theo tài liệu đã ban hành.

Bước 5: Đào tạo và đánh giá nội bộ

Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn thành viên Ban BRC triển khai dự án kỹ thuật, duy trì hệ thống,  đào  tạo  đánh  giá  nội  bộ.  Sau  khi học,  các  thành  viên  sẽ  trở  thành  đánh  giá viên nội bộ  của doanh nghiệp giúp duy trì hệ thống cho đơn vị của mình.

Bước 6: Thực hiện đánh giá nội bộ

Đơn vị tư vấn  sẽ cử chuyên gia kết hợp với chuyên gia đánh giá nội bộ của doanh nghiệp để đánh giá nội bộ. Các đánh giá viên nội bộ của doanh nghiệp sẽ theo để đánh giá tập sự nhằm  học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế trong việc đánh giá.

Bước 7: Hướng dẫn khắc phục phòng ngừa

– Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn trực tiếp người được phân công cách khắc phục theo  yêu  cầu  của  tiêu  chuẩn BRC đã đưa ra chiếu theo yêu  cầu  của  tài  liệu  đã soạn và sẽ  không  ảnh  hưởng  tới công việc của cán bộ được phân công.

Bước 8: Đánh giá nội bộ lần 2

Sau khi đã khắc phuc xong những lỗi xảy ra khi đánh giá lần 1, nếu  xét thấy cần thiết thì doanh nghiệp nên đánh giá lại một lần nữa để đảm bảo đã khắc phục hết lỗi của lần đánh giá đầu tiên.

Bước 9 : Đăng ký chứng nhân

Sau khi đã khắc phục hết lỗi đánh giá nội bộ lần 1 và lần 2 (nếu có). Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ thực hiện đăng ký với  Tổ chức chứng nhận BRC uy tín và nêu lên các điểm mạnh/ yếu của từng tổ chức chứng nhận cho Khách hàng để chọn lựa (Thời gian dự kiến là 1 buổi)

Bước 10: Đánh giá chứng nhận chính thức

Tổ chức chứng nhận sẽ  cử đoàn chuyên gia xuống tổ chức để đánh giá mức độ phụ hợp theo tiêu chuẩn BRC.

Bước 11: Cấp chứng chỉ BRC và duy trì tiêu chuẩn.

– Sau  khi  hoàn thiện cuộc đánh giá và có kết luận, khắc phục lỗi  đánh giá (nếu xảy ra),doanh nghiệp gửi đầy đủ bằng chứng  cho đơn vị chứng  nhận và đợi nhận giấy chứng nhận. Sau khi được chứng nhận, doanh nghiệp phải luôn luôn duy trì tính hiệu lực của tiêu chuẩn.
– Như vậy,  với 11 bước đã nêu trên  doanh nghiệp đã có thể đạt được chứng nhận BRC cho mình. Tuy nhiên, cũng như các tiêu chuẩn quốc tế hiện nay như  ISO 9001, ISO 22000, HACCP … nếu như các doanh nghiệp mà chưa có kinh nghiệm và nhân sự chuyên môn trong lĩnh vực trên thì nên chọn những tổ chức, đơn vị tư vấn BRC uy tín, kinh nghiệm  hỗ trợ để xây dựng và áp dụng  chuẩn hóa tiêu chuẩn BRC.

Tham khảo: http://vincert.vn

0936 056 005