Tủ lưu mẫu

– Tủ lưu mẫu (tủ bảo quản mẫu phòng thí nghiệm) được dùng chủ yếu để cất giữ những mẫu thí nghiệm, kiểm nghiệm đã được xử lý, lưu trữ và bảo quản mẫu là thiết bị chuyên dùng cho các phòng thí nghiệm.

0936 056 005