Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm Trường Đại học Văn Lang

Trường Đại học Văn Lang xây dựng phòng thí nghiệm chuyên ngành để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Nơi đây, sinh viên/học viên có cơ hội áp dụng những nguyên lý mới nhất, được trang bị những kỹ năng cơ bản nhất và thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp trong môi trường phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm Khoa là nơi ươm mầm cho các chuyên viên phân tích thí nghiệm thực thụ tương lai về lĩnh vực môi trường tại các Trung tâm phân tích thí nghiệm, Phòng thí nghiệm của các Trường, Viện nghiên cứu. Ngoài ra, Phòng thí nghiệm Khoa còn là nơi thực hiện các đề tài nghiên cứu của giảng viên, chuyên viên nghiên cứu, học viên cao học và sinh viên đại học.

Cũng tại nơi đây, nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng hay những đề tài nghiên cứu chuyên sâu đã được thực hiện và mở ra nhiều lĩnh vực mới về công nghệ môi trường. Nhiều kết quả thí nghiệm đã được nâng lên thành cơ sở lý thuyết.

Hình thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm Trường Đại học Văn Lang

Bàn thực hành thí nghiệm trường học
Bàn thực hành thí nghiệm nội thất phòng thí nghiệm Trường Đại học Văn Lang

Bàn thực hành thí nghiệm trường học

Bàn thực hành thí nghiệm nội thất phòng thí nghiệm Trường Đại học Văn Lang

Bàn trung tâm thực hành thí nghiệm nội thất phòng thí nghiệm Trường Đại học Văn Lang

Bàn trung tâm có bồn rửa thực hành thí nghiệm trường học

Bàn trung tâm có bồn rửa thực hành thí nghiệm trường học

Xem nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại Học Hồng Bàng

 

[thong-tin-lh]

0936 056 005