Thiết kế nội thất phòng xét nghiệm cho phòng khám đa khoa

Thiết kế nội thất phòng xét nghiệm cho phòng khám đa khoa
Thiết kế nội thất phòng xét nghiệm cho phòng khám đa khoa
Bàn thí nghiệm áp tường hình chữ U chó bồn rửa
Bàn thí nghiệm áp tường hình chữ U chó bồn rửa
Bàn thí nghiệm áp tường
Bàn thí nghiệm áp tường
Bàn thí nghiệm áp tường
Bàn thí nghiệm áp tường
Bàn thí nghiệm áp tường có chậu rửa
Bàn thí nghiệm áp tường
Bàn thí nghiệm áp tường có chậu rửa
Bàn thí nghiệm áp tường có chậu rửa

Bàn thí nghiệm áp tường

Bàn thí nghiệm áp tường
Bàn thí nghiệm áp tường có chậu rửa

khu vực lấy mẫu máu

Bàn thí nghiệm áp tường có chậu rửa, tủ chuyển mẫu Passbox
Bàn thí nghiệm áp tường có 1 chậu rửa
Bàn thí nghiệm áp tường có 1 chậu rửa

Xem thêm dự án các phòng labo xét nghiệm mà Lý Sơn Sa Kỳ Lab đã thực hiện.

Nếu bạn đang có ý tưởng muốn mở một phòng khám đa khoa hoặc chuyên khoa và muốn xây dựng phòng xét nghiệm. Hoặc nếu bạn chỉ muốn mở trung tâm xét nghiệm nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ.

[thong-tin-lh]

0936 056 005