Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy đá

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy đá

Bàn thí nghiệm áp tường
Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy đá

bàn thí nghiệm áp tường phòng thí nghiệm nhà máy đá

Bàn thí nghiệm áp tường, kệ lưu mẫu

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy đá

Bàn thí nghiệm áp tường có bồn rửa

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy đá

Kệ lưu mẫu phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy đá

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy đá

Xem thêm: Thiết kế phòng lab nhà máy bia

0936 056 005