Thiết kế phòng thí nghiệm xi mạ

Phòng thí nghiệm xi mạ được chia thành các phòng khu chính sau:

Phòng máy

Phòng hóa

Phần phân tích

1 khu cho buret tự động

1 khu cho hullcell

1 khu cho pha chế hóa chất…

Xem phối cảnh 3D thiết kế phòng thí nghiệm xi mạ

Thiết kế phòng thí nghiệm xi mạ
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ hóa chất 2 tầng

Thiết kế phòng thí nghiệm xi mạ

Thiết kế phòng thí nghiệm xi mạ
Bàn đặt máy ICP, HPCL, XRAY trong phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng thí nghiệm xi mạ

Thiết kế phòng thí nghiệm xi mạ

Xem thiết kế phòng thí nghiệm khác tại đây!

[thong-tin-lh]

0936 056 005