Thiết kế trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm giấy và bột giấy

Nội thất phòng thí nghiệm gồm:

BÀN TRUNG TÂM / CENTRAL BENCH

BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG / WALL BENCH

BÀN CÂN CHỐNG RUNG / ANTI-VIBRATION BALANCE BENCH

VÒI SEN KHẨN CẤP / EMERGENCY SHOWER AND EYESWASH

TỦ TREO TƯỜNG / WALL – MOUNTED WOODEN CABINET

TỦ ĐỰNG QUẦN ÁO PHÒNG THÍ NGHIỆM

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 / BIOSAFETY CABINET TYPE 2

TỦ ĐỰNG CHỐNG CHÁY

Hãy cùng xem cách bố trí nội thất phòng lab trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm giấy và bột giấy

Mặt bằng phòng lab trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm giấy và bột giấy
Mặt bằng 2D bố trí nội thất phòng thí nghiệm trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm giấy và bột giấy
Thiết kế trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm giấy và bột giấy
Phối cảnh 3D thiết kế trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm giấy và bột giấy

Thiết kế trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm giấy và bột giấy Thiết kế trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm giấy và bột giấy Thiết kế trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm giấy và bột giấy Thiết kế trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm giấy và bột giấy

 

[thong-tin-lh]

0936 056 005