Danh mục nội thất và thiết bị phòng thí nghiệm nhà máy sản xuất thép

Phối cảnh 3D nội thất và thiết bị phòng Lab nhà máy thép
Phối cảnh 3D nội thất và thiết bị phòng Lab nhà máy thép
Phòng lò nung Bàn thiết bị 3 lò nung, 1 tủ sấy, 2 thiết bị G
Chụp hút inox
Phòng cân Bàn chống rung 2 cân phân tích, 1 cân kỷ thuật
Ghế thí nghiệm
Phòng phân tích than Bàn thiết bị 1 HGI, 1 AV tự động (1 dự phòng), 2 X-Y, 1 a-b, 1 CSN, 1 MF
Bàn chống rung
Ghế thí nghiệm
Chụp hút inox
Vòi khẩn cấp
Phòng phân tích cở hạt Bàn thiết bị 1 cở hạt , 1 nén viên tự động, 1 máy đo tỷ diện
Ghế thí nghiệm
Bàn thiết bị
Phòng RI,RDI Chụp hút lò xo
Phòng CRI, CSR Chụp hút lò xo
Phòng CS Ghế thí nghiệm 2 máy CS, bao gồm 2 cân phân tích.
Bàn thiết bị
Bàn chống rung
Phòng nhiệt trị Ghế thí nghiệm 1 bom nhiệt
Bàn thiết bị

Xem thêm thiết kế 3D nội thất phòng lab nhà máy thép

Bố trí thiết bị và nội thất phòng R&D nhà máy
Phòng ICP Bàn thiết bị 1 máy icp, 1 lò vi sóng
Bàn thiết bị
Ghế thí nghiệm
Ống hút inox
Phòng chuẩn bị mẫu Bàn thiết bị 3 máy ép + 3 máy trộn
Phòng phân tích khí Bàn thiết bị 1 bộ phân tích cổ điển, 2 máy phân tích khí.
Chụp hút inox
Vòi khẩn cấp
Phòng XRD+XRF Ghế thí nghiệm 1 máy XRD, 1 máy XRF
Bàn thiết bị
Phòng nung chảy Bàn thiết bị 1 lò nung chảy, 2 lò nung, 1 tủ sấy
Bàn thiết bị
Chụp hút
Phòng cân Ghế thí nghiệm 3 cân, 5 UV-VIS
Bàn chống rung
Phòng phân tích hóa Bàn trung tâm
Bàn thí nghiệm
Bàn thí nghiệm
Chụp hút động
Tủ hút khí đôc
Tủ đựng hóa chất
Ghế thí nghiệm
Vòi khẩn cấp
Phòng phân tích nước Bàn trung tâm
Bàn thí nghiệm
Chụp hút di động
Tủ hút khí độc
Tủ đựng hóa chất
Ghế thí nghiệm
Vòi khẩn cấp
Phòng lưu hóa chất Tủ đựng hóa chất

Xem thêm: Các yêu cầu đối với phòng thí nghiệm thực phẩm cấp quốc gia

0936 056 005