Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sản

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế nội thất phòng thí nghiệm, phòng lab, phòng phân tích thử nghiệm cho các ngành công nghiệp mỏ, khai thác, khoáng sản.

Khách hàng của chúng tôi lần này hoạt động bên lĩnh vực khai thác khoáng sản. Nhà máy luyện xỉ titan trong tầng cát đỏ Bình Thuận, tổng trữ lượng và tài nguyên khoáng vật nặng có ích trong tầng cát đỏ của Ninh Thuận và Bình Thuận là 616.230 nghìn tấn, chiếm 93,8% tổng trữ lượng và tài nguyên khoáng vật nặng trong tầng cát đỏ của cả nước, chiếm 92% tổng trữ lượng và tài nguyên quặng titan Việt Nam. Do đó, việc xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghệ chế biến sâu quặng titan trong vùng cát đỏ ở Bình Thuận, Ninh Thuận là vấn đề lớn cần được nghiên cứu triển khai.

Hình ảnh nội thất phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sản

Bàn thí nghiệm áp tường phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sản
Bàn thí nghiệm áp tường phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sản

Bàn thí nghiệm áp tường chữ l phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sản

Bàn thí nghiệm áp tường chữ l phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sản

Bàn thí nghiệm áp tường chữ l phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sản
Bàn thí nghiệm áp tường chữ l phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sản
Bàn cân chống rung phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sản
Bàn cân chống rung phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sản

Bàn thí nghiệm áp tường phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sảnBàn thí nghiệm áp tường chữ u phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sản

Bàn thí nghiệm áp tường có chậu rửa phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sản

Bàn thí nghiệm áp tường có kệ phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sản

Bàn thí nghiệm áp tường chữ u phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sản

Giá phơi dụng cụ, vòi sen rửa mắt khẩn cấp phòng thí nghiệm
Giá phơi dụng cụ, vòi sen rửa mắt khẩn cấp phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm áp tường chữ u phòng thí nghiệm nhà máy khai thác khoáng sản

Tủ lưu mẫu phòng thí nghiệm công ty khai thác khoáng sản
Tủ lưu mẫu phòng thí nghiệm công ty khai thác khoáng sản
Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm công ty khai thác khoáng sản
Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm công ty khai thác khoáng sản
Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm công ty khai thác khoáng sản
Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm công ty khai thác khoáng sản
[thong-tin-lh]

0936 056 005