Thiết kế phòng lab nghiên cứu hương liệu và nguyên liệu thực phẩm

Thiết kế phòng lab nghiên cứu hương liệu và nguyên liệu thực phẩm có những phòng chức năng sau:

Phòng làm việc

Phòng nhận mẫu

Phòng pha môi trường

Phòng đệm

Phòng xử lý mẫu

Phòng cấy

Phòng rửa

Phòng ủ và đọc kết quả

Phòng thí nghiệm hóa lý

Phòng đạm béo

Phòng sấy

Phòng cân

Phòng máy sắc ký

Mặt bằng bố trí nội thất thiết kế phòng lab nghiên cứu hương liệu và nguyên liệu thực phẩm
Mặt bằng bố trí nội thất thiết kế phòng lab nghiên cứu hương liệu và nguyên liệu thực phẩm.

 

Phòng chuẩn bị môi trường
Phòng chuẩn bị môi trường

Phòng lưu mẫu hóa lý, phòng lưu mẫu vi sinh
Phòng lưu mẫu hóa lý, phòng lưu mẫu vi sinh
Bàn thí nghiệm áp tường phòng thí nghiệm hóa lý
Bàn thí nghiệm áp tường phòng thí nghiệm hóa lý
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ và bồn rửa phòng thí nghiệm hóa lý
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ và bồn rửa phòng thí nghiệm hóa lý

 

Phối cảnh 3D tầng trệt bố trí nội thất thiết kế phòng lab nghiên cứu hương liệu và nguyên liệu thực phẩm.

Phối cảnh 3D tầng trệt thiết kế phòng lab nghiên cứu hương liệu và nguyên liệu thực phẩm
Phối cảnh 3D tầng trệt thiết kế phòng lab nghiên cứu hương liệu và nguyên liệu thực phẩm

Phòng ăn
Phòng ăn
Phòng nhận mẫu
Phòng nhận mẫu
Phòng chia mẫu
Phòng chia mẫu
Khu tiếp khách
Khu tiếp khách
Phòng họp
Phòng họp

Tủ đựng mẫu phòng chia mẫu
Tủ đựng mẫu phòng chia mẫu

Phòng kho lưu mẫu
Phòng kho lưu mẫu
Phòng làm việc nhân viên
Phòng làm việc nhân viên

Phòng giám đốc
Phòng giám đốc
Phòng giám đốc
Phòng giám đốc

 

Xem thêm: Thiết kế phòng thí nghiệm QA/QC/R&D sản xuất thực phẩm

[thong-tin-lh]

0936 056 005