Thiết kế phòng R&D dược phẩm, mỹ phẩm

Nghiên cứu phát triển sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, phát triển công thức phù hợp, đánh giá các ý tưởng sản phẩm;
Lập kế hoạch nghiên cứu, thiết kế và triển khai sản phẩm với các dạng sản phẩm thuốc hóa dược như: dạng rắn viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc gói… dạng thuốc nước uống, siro, viên nang mềm, thuốc dùng ngoài kem bôi …

Tìm kiếm các loại nguyên liệu mới, nguyên liệu thay thế phục vụ cho việc cải tiến chất lượng sản phẩm được phân công.
Tiếp cận thông tin về sản phẩm mới, công nghệ mới nhằm đưa ra những giải pháp về nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hiện có.
Tổ chức nghiên cứu, pha chế thử nghiệm sản phẩm mới ở phòng thí nghiệm, từ đó xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật sơ bộ.
Soạn thảo, xem xét, cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng, định mức sản phẩm, quy trình sản xuất… cho các sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật và giải quyết những vướng mắc thực tế khi triển khai sản xuất ở quy mô công nghiệp.

Bên dưới là hình thiết kế 3D phòng R&D dược phẩm, mỹ phẩm

Phối cảnh 3D thiết kế phòng R&D dược phẩm, mỹ phẩm
Phối cảnh 3D thiết kế phòng R&D dược phẩm, mỹ phẩm
Thiết kế phòng R&D dược phẩm, mỹ phẩm
Thiết kế phòng R&D dược phẩm, mỹ phẩm

Thiết kế phòng R&D dược phẩm, mỹ phẩm

Thiết kế phòng R&D dược phẩm, mỹ phẩm

Phòng cân thiết kế phòng R&D dược phẩm, mỹ phẩm
Phòng cân thiết kế phòng R&D dược phẩm, mỹ phẩm

Phòng thay đồ thiết kế phòng làm việc phòng R&D dược phẩm, mỹ phẩm

Thiết kế phòng làm việc phòng R&D dược phẩm, mỹ phẩm
Thiết kế phòng làm việc phòng R&D dược phẩm, mỹ phẩm

Thiết kế phòng làm việc phòng R&D dược phẩm, mỹ phẩm

 

Xem thiết kế phòng lab mỹ phẩm – Cosmetic Laboratory Design

[thong-tin-lh]

0936 056 005