Thiết kế phòng thí nghiệm môi trường

Phòng Thí nghiệm Môi trường
Laboratory: Environmental Laboratory
Thực hiện các chương trình Quan trắc, Giám sát, Đo đạc và Phân tích mẫu chất lượng môi trường Đất, Nước và Không khí. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực môi trường. Bên cạnh đó, PTN Chất lượng Môi trường còn thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn về thực hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích mẫu nước, khí và đất.

Hình ảnh thiết kế phòng thí nghiêm môi trường

Thiết kế phòng thí nghiêm môi trường
3D thiết kế phòng thí nghiêm môi trường
Thiết kế phòng thí nghiêm môi trường
Phòng xử lý mẫu, phân tích các chỉ tiêu hóa lý được bố trí bàn thí nghiệm áp tường, bàn thí nghiệm trung tâm, tủ hút khí độc

Bàn thí nghiệm trung tâm, bàn thí nghiệm áp tường phòng phân tích và xử lý mẫu thiết kế phòng thí nghiêm môi trường

Bàn thí nghiệm có bồn rửa phòng chuẩn bị môi trường
Bàn thí nghiệm có bồn rửa phòng chuẩn bị môi trường: bố trí nồi hấp tiệt trùng, bể điều nhiệt, máy đo pH, tủ sấy…

 

Tủ hút khí độc phòng phân tích và xử lý mẫu thiết kế phòng thí nghiêm môi trường
Tủ hút khí độc phòng phân tích và xử lý mẫu thiết kế phòng thí nghiệm môi trường
Bàn thí nghiệm trung tâm, bàn thí nghiệm áp tường phòng phân tích và xử lý mẫu thiết kế phòng thí nghiêm môi trường
Bàn thí nghiệm trung tâm, bàn thí nghiệm áp tường phòng phân tích và xử lý mẫu thiết kế phòng thí nghiệm môi trường

Phòng cấy thiết kế phòng thí nghiêm môi trường

Phòng đọc kết quả thiết kế phòng thí nghiêm môi trường

Phòng rửa thiết kế phòng thí nghiêm môi trường
Phòng rửa lắp đặt bàn thí nghiệm có bồn rửa thiết kế phòng thí nghiệm môi trường với nồi hấp hủy.
Phòng cân hóa chất thiết kế phòng thí nghiêm môi trường
Phòng cân hóa chất thiết kế phòng thí nghiệm môi trường
Phòng sắc ký thiết kế phòng thí nghiêm môi trường
Phòng sắc ký thiết kế phòng thí nghiêm môi trường

Cần tư vấn thiết kế phòng lab, phòng thí nghiệm nhà máy, thiết kế phòng thí nghiệm môi trường hay tư vấn thiết kế nội thất phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025.

Hãy gọi ngay số hotlline: 0934 517 576 (Mr Luận) để được tư vấn thiết kế phòng thí nghiệm hoàn toàn miễn phí!

Xem thêm: Thiết kế phòng thí nghiệm khác tại đây!

 

[thong-tin-lh]

0936 056 005