Thiết kế cải tạo thi công phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN

Hình ảnh thiết kế 3D thiết kế cải tạo thi công phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN

3D thiết kế cải tạo thi công phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN
3D thiết kế cải tạo thi công phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN
Hình ảnh phòng thí nghiệm chưa được thiết kế
Hình ảnh phòng thí nghiệm chưa được thiết kế
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ hóa chất 2 tầng
Hình ảnh phòng thí nghiệm sau khi được thiết kế lại

 

Hình ảnh tủ hút khí độc phòng thí nghiệm chưa được thiết kế
Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm
Hình ảnh tủ hút khí độc phòng thí nghiệm sau khi được thiết kế lại

 

Hình ảnh phòng thí nghiệm chưa được thiết kế
Bàn thí nghiệm trung tâm có bồn rửa, kệ hóa chất 2 tầng
Hình ảnh phòng thí nghiệm sau khi được thiết kế lại

 

Tủ trưng bày sản phẩm chưa được thiết kế
Tủ trưng bày mẫu phòng thí nghiệm
Tủ trưng bày mẫu sản phẩm sau khi được thiết kế lại

 

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ hóa chất 2 tầng

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ hóa chất 2 tầng

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ hóa chất 2 tầng

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ hóa chất 2 tầng

Bàn thí nghiệm trung tâm thiết kế phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN

Bàn thí nghiệm trung tâm thiết kế phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN

Bàn thí nghiệm trung tâm thiết kế phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN

Thiết kế cải tạo thi công phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN

Tủ hút hóa chất, tủ đựng dụng cụ phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN
Tủ hút hóa chất, tủ đựng dụng cụ phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN

Cần tư vấn để lên phương án thiết kế cải tạo thi công phòng thí nghiệm, phòng nghiên R&D hay tư vấn thiết kế nội thất phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025 hãy gọi ngay số hotlline: 0934 517 576 (Mr Luận)

Xem thêm: Thiết kế phòng thí nghiệm khác tại đây!

 

[thong-tin-lh]

0936 056 005