Thiết kế phòng lab nhà máy bia

Phòng lab nhà máy bia gồm có những phòng sau: QA Manager Meetting Rom Chemical store Micro Lab Working Space Taste Testing Room Sterilization & Distillation Room
Bảng vẽ cad phòng lab nhà máy bia

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy bia
Bàn thí nghiệm trung tâm phòng thí nghiệm nhà máy bia
Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy bia

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy bia Micro Lab (Phòng vi sinh) gồm có: Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ hóa chất 2 tầng có bồn rửa, giá phơi dụng cụ thí nghiệm Bàn thí nghiệm áp tường Bàn cân chống rung
Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy bia

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy bia Sterilization & Distillation Room (Phòng khử trùng và chưng cất) bố trí tủ hút khí độc và 2 tủ đựng hóa chất

Tủ đựng hóa chất, tủ hút khí độc phòng thí nghiệm nhà máy bia

Tủ đựng hóa chất, tủ hút khí độc phòng thí nghiệm nhà máy bia Taste Testing Room (Phòng thử vị)  bố trí  3 dãy bàn cảm quan 3 vị trí ngồi
Bàn thí nghiệm cảm quan phòng thí nghiệm nhà máy bia

Bàn thí nghiệm cảm quan phòng thí nghiệm nhà máy bia

Bàn thí nghiệm cảm quan phòng thí nghiệm nhà máy bia Xem thêm: Thiết kế văn phòng làm việc cho nhân viên R&D Officers

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy bia

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy bia

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy bia

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy bia Xem thêm: Thiết kế phòng thí nghiệm QA/QC/R&D sản xuất thực phẩm

[thong-tin-lh]

0936 056 005